Opleiding persoonsbeveiliger bij de overheid

De overheid is in Nederland een van de grootste aanbieders van de opleiding persoonsbeveiliger. Het grootste deel van persoonsbeveiliging wordt verzorgd door defensie. De overheid beveiligt onder andere het koningshuis, diplomaten, ambassadeurs, rijksevenementen, politici en overige gasten van het koningshuis. Voor deze beveiliging heeft de overheid 2 instanties. Een van deze instanties valt onder de Koninklijke Marechaussee en de ander valt onder de KLPD. Deze instanties zijn de BSB en de DKDB. De BSB valt onder de Koninklijke Marechaussee en staat ook wel bekend als de Dienst Speciale Beveiligingsopdrachten. De DKDB valt onder het KLPD en wordt ook wel de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging genoemd. De DKDB is echter een tijd terug van naam veranderd en heet nu de DB&B, de Dienst Bewaken & Beveiligen. Zowel de BSB als de DB&B houden zich primair bezig met de beveiliging van personen. Het verschil tussen de twee is dat de BSB zich meer richt op militaire beveiliging en de DB&B richt zich meer op beveiliging van het Koningshuis en haar gasten. Meer weten over de BSB en de DKDB? Lees dan hieronder door:


De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB)

De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, ook wel de DKDB genoemd is een eenheid binnen de politie die gespecialiseerd is in persoonsbeveiliging. De DKDB is gevestigd in Den Haag en richt zich met name op de beveiliging van het koningshuis en gasten van het koningshuis. Hieronder vallen binnenlandse en buitenlandse diplomaten, ambassadeurs en overige gasten. De taak van een DKDB’er is om deze personen op een onopvallende manier te beveiligen. Een DKDB’er staat bekend om zijn/haar  discretie.

Meer informatie over de DKDB


De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB)

De Dienst Bewaken en Beveiligen is de vernieuwde DKDB. De DBB is een eenheid binnen de Nederlandse politie die gespecialiseerd is in beveiliging op topniveau. De DBB heeft 3 units die zorgen voor de beveiliging van het koninklijk huis, buitenlandse diplomaten, politici en ambassadeurs. Een DBB’er is een zeer hoog opgeleide persoonsbeveiliger met een uitstekend gevoel voor discretie.

Meer informatie over de DBB


De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB)

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, ook wel de BSB genoemd is een eenheid van de Koninklijke Marechaussee. De BSB is onderverdeeld in 3 delen, een arrestatieteam, een observatieteam en een beveiligingsteam. Het beveilingsteam voorziet net als het DKDB hoogwaardigheidsbekleders van persoonsbeveiliging. Hierbij is het zo dat de BSB meer gericht is op militaire en internationale beveiliging dan het DKDB.

Meer informatie over de BSB