De BSB (Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten)

De BSB is een eenheid binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar) die gericht is op beveiliging. De KMar richt zich binnen Nederland op civiele en militaire beveiligingstaken. Hierbij kun je denken aan beveiliging van het Koninklijk Huis, het beveiliging van burgerluchtvaart, beveiliging van De Nederlandsche Bank en grensbewaking. Voor specialistische beveiliging heeft de Marechaussee een speciale eenheid, de BSB. De BSB voert beveiligingstaken op het hoogste niveau uit en is onderverdeeld in 3 takken; observatie, een arrestatieteam en persoonsbeveiliging. Het observatieteam van de BSB komt in actie nadat de Officier van Justitie een last tot stelselmatige observatie heeft afgegeven. Dit betekent dat het observatieteam de opdracht heeft om personen en/of organisaties stelselmatig te observeren om informatie te winnen over hun levenssfeer. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de AIVD.

Het arrestatieteam van de BSB

De taak van het arrestatieteam is om levensbedreigende situaties op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn het overmeesteren van vuurgevaarlijke criminelen, het oplossen van gijzelingssituaties en het tegenhouden van mensen die zelfmoord trachten te plegen. Het arrestatieteam wordt voornamelijk gebruikt om voortvluchtige buitenlandse criminelen die zich in Nederland bevinden aan te houden.

Persoonsbeveiliging bij de BSB

Het onderdeel persoonsbeveiliging wordt ook wel het onderdeel VIP genoemd en komt het dichtst bij het werk van een bodyguard. Het VIP team richt zich voornamelijk op de beveiliging van binnenlandse en buitenlandse overheidsfunctionarissen, buitenlandse militaire attachees

Toelatingseisen van de BSB

Om toegelaten te worden bij de BSB heb je minimaal een VMBO diploma en ervaring binnen de Nederlandse Krijgsmacht nodig. Als burger zonder ervaring kun je dus niet bij de BSB solliciteren. De Koninklijke Marechaussee stelt de volgende functie-eisen om toegelaten te kunnen worden bij de BSB.

  • Sergeant(1) of Wachtmeester(1), in FPS fase 1 of 2, met een looptijd in die rang van maximaal 6,5 jaar of een FPS fase 3 aanstelling;
  • Mariniers 1 met een maximum looptijd in die rang van 7,5 jaar;
  • Korporaal Mariniers, in FPS fase 1 of 2, met een looptijd in rang van maximaal 6,5 jaar, of een FPS fase 3 aanstelling;
  • Korporaal specops van de Landmacht met een maximum looptijd in die rang van 7,5 jaar;
  • korporaals luchtmobiel met een maximum looptijd in die rang van 5,5 jaar.

Als je aan deze toelatingseisen voldoet dan wordt je toegelaten tot de sollicitatieprocedure. Deze sollicitatieprocedure bevat 5 testen/keuringen waar je aan moet voldoen:

  • 1-daagse sporttest onder begeleiding van de BSB
  • Psychologische keuring Wachtmeester
  • Psychologische keuring BSB
  • Medische-en-sportkeuring
  • 3-daagse keuring onder begeleiding van de BSB

Bron: Defensie

Kortom, de Koninklijke Marechaussee biedt een uitdagende omgeving waarin je aan de slag kunt gaan als persoonsbeveiliger. Toegelaten worden is daarentegen niet eenvoudig. De keuringen zijn zwaar en militaire ervaring is vereist om toegelaten te worden tot de sollicitatieprocedure.